نویسنده اطلاعات روز - زهرا جویا

تلخی‌های کار اداری «شیرین»

وقتی به گذشته‌ی نه‌چندان دور روزهای سخت کاری‌اش فکر می‌کند، پر می‌شود از نفرت. نفرت از هرچه مرد است. آرواره‌هایش را روی هم می‌فشارد، رگ‌های شقیقه‌اش بیرون...

«خسته‌ام از این همه بدبختی»

آفتاب سرنزده، دستمال گردن سفید خط‌دارش را دور سر و صورتش می‌پیچد و با بیل و کراچی‌اش مسافر جاده‌ها می‌شود. حسین‌داد اما مسافر نیست، بیشتر محافظ است. محافظ...

«عاطفه برای همیشه به مکتب رفت»

صبح روز دوشنبه در حالی که بیشتر اعضای خانواده خواب بودند، رحمت‌الله نقشه‌یی در سر داشت و خلاف معمول وقت‌تر از خواب بیدار شد. وقتی صبحانه را آماده کرد، آرام کنار...

دشمن خاموش در سینه‌ی زنان

ناآگاهی زنان از سرطان پستان و کمبود شفاخانه‌ی تخصصی از عوامل عمده‌ی افزایش این بیماری است سه سال پیش در یکی از روزهای گرم تابستان هنگامی که بانو «پشتون» در حال حمام...

سوءمدیریت در وزارت معارف؛ «نیمی از آموزگاران توانایی تدریس ندارد، نمایندگان پارلمان در استخدام آن‌ها دخالت می‌کنند.»

کمتیه‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری، روز ‌سه شنبه (۱۵عقرب)  در یک نشست خبری، گزارش نظارتی‌اش را در مورد تطبیق سفارشات این کمتیه در وزارت...

کاروان صلح هلمند به بروکسل می‌رود

در سپیده دم یک روز آفتابی، حدود هشت ماه پیش، هشت مرد از مرکز طالب و ‌تریاک و تروریزم، جایی که کم‌ و ‌بیش دو دهه تنور جنگ در آن داغ است با پای پیاده و شعار صلح به سمت...

برگشت به صفر پس از دو نسل آوارگی

« عمیقا می‌ترسیم که با انتحاری مواجه نشویم. به همین دلیل، به هر جا که برویم، از گوشه و کنار عبور می‌کنیم تا مبادا انفجاری رخ ندهد. بیشتر اوقات خود را در اتاق...