چهارشنبه ۲۵ حمل ۱۳۹۵

متن کامل توافقنامهی سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی

[su_button url=”https://www.etilaatroz.com/wp-content/uploads/2016/04/tawafuq-1.pdf” target=”blank” style=”flat” icon=”icon: file-pdf-o”]دانلود نسخه پی دی اف[/su_button] [su_document url=”https://www.etilaatroz.com/wp-content/uploads/2016/04/tawafuq-1.pdf”]

[su_button url=”https://www.etilaatroz.com/wp-content/uploads/2016/04/tawafuq-1.pdf” target=”blank” style=”flat” icon=”icon: file-pdf-o”]دانلود نسخه پی دی اف[/su_button]

[su_document url=”https://www.etilaatroz.com/wp-content/uploads/2016/04/tawafuq-1.pdf”]