نویسنده اطلاعات روز - الیاس نواندیش

رنج‌های اطلاع‌رسانی

انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان گزارشی را در مورد وضعیت آزادی مطبوعات و رسانه‌ها در دوره‌ی زمانی یک سال، ماه می ۲۰۱۶ تا ۱۷ می ۲۰۱۷، منتشر کرده که نشان می‌دهد در...

کنفرانس امنیت و مصونیت خبرنگاران؛ راهی برای بیرون شدن از سیاه‌چال‌های اطلاع‌رسانی

در تازه‌ترین رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال ۲۰۱۷ میلادی نقشه‌ی جهان تیره‌تر از همیشه ترسیم شده و قبل از این هیچ‌گاهی آزادی مطبوعات در جهان چنین تهدید نشده...

فرماندهان ناکام

جنرال عبدالله حبیبی، وزیر دفاع پیشین و جنرال قدم‌شاه شهیم رییس ستاد ارتش پس از نزدیک به یک سال ماموریت سرانجام به‌دنبال حمله‌ی خون‌بار روز جمعه در بلخ، روز گذشته...