نویسنده اطلاعات روز - روزنامه اطلاعات روز

دیدبان شفافیت: اقدامات مبارزه علیه فساد حکومت وحدت ملی غیرمستقل و سیاسی بوده است

اطلاعات روز: دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که سقوط افغانستان در شاخص سنجش فساد بیانگر ناتوانی حکومت در امر مبارزه علیه فساد است و اقدامات مبارزه علیه فساد حکومت...

نگرانی یوناما از حذف فصل مربوط به جرم‌انگاری خشونت علیه زنان از قانون جدید جزا

اطلاعات روز: هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) از نافذ شدن قانون جدید جزای افغانستان استقبال کرده اما حذف فصل مربوط به جزا در برابر خشونت علیه زنان را...

قاتل کودکان کیست؟

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد دیروز گزارشی در مورد آمار مرگ‌ومیر کودکان در جهان منتشر کرد. افغانستان در این رده‌بندی مانند بسیاری از مسایل دیگر در قعر جدول...