افغانستان خبر

وزارت مالیه برنامه‌ی بودجه‌سازی ولایتی را معرفی کرد

اطلاعات روز: وزارت مالیه سمپوزیم برنامه‌ی بودجه‌سازی ولایتی را امروز (سه‌شنبه، ۲۹ حمل) در تالار الحاقیه پارلمان برگزار کرد.
وزارت مالیه هدف از برگزاری این سمپوزیم را معرفی برنامه‌ی بودجه‌سازی ولایتی، وجوه غیرمشروط به ولایات، رهنمود برنامه‌ریزی توسعه ولایتی، تغییرات جدید در سیستم مالی کشور، ایجاد هم‌آهنگی و همکاری جوانب ذی‌دخل در تطبیق پالیسی، انسجام هرچه بهتر تطبیق پالیسی در ادارات مرکز ی و محلی و تفویض بعضی از صلاحیت‌های مالی به ادارات محلی می‌داند.
این وزارت در خبرنامه‌یی نوشته که است که برنامه‌ی بودجه‌سازی ولایتی در سال ۱۳۹۴ از سوی شورای وزیران و کابینه حکومت تصویب شده است.
به گفته‌ی وزارت مالیه، تطبیق برنامه‌ی بودجه‌سازی ولایتی به ادارات محلی فرصت می‌دهد تا نیازهای اساسی مردم در محلات و نقاط دوردست کشور را شناسایی کرده و با اختصاص منابع مالی به آن‌ها رسیدگی شود که این امر باعث بلند رفتن خدمات حکومت در سراسر کشور می‌شود.
عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد در سخنان افتتاحیه این سمپوزیم گفت که تطبیق این برنامه، هم‌آهنگی لازم را در توسعه‌ی اقتصادی کشور فراهم می‌سازد و برنامه‌های توسعه‌یی کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت را مشخص نموده و پروژه‌ها را اولویت‌بندی می‌کند. به گفته‌ی او، با درنظرداشت این موضوعات پروژه‌ها در سند بودجه ملی گنجانده می‌شود.
همچنان شفیق احمد قاری‌زاده، معین عواید و گمرکات وزارت مالیه تطبیق این برنامه را یک گام مثبت دانسته و گفت، یکی از تعهدات اساسی حکومت افغانستان در چارچوب پاسخ‌گویی متقابل توکیو و کنفرانس‌های کابل و لندن، تقویت حکومت‌داری محلی بوده که حکومت افغانستان در زمینه گام‌های مهم را برداشته است.