افغانستان خبر

عبدالله: در مورد تأمین امنیت مقام‌های بلندپایه‌ی دولتی توجه بیشتر شود

اطلاعات روز: عبدالله عبدالله، رییس اجراییه در نشست امروز (دوشنبه، ۲۸ حمل) شورای وزیران به مسئولان نهادهای امنیتی هدایت داده است که در مورد تأمین امنیت اراکین بلندپایه‌ی دولتی توجه بیشتر به‌خرج دهند.
دفتر رسانه‌های ریاست اجراییه در خبرنامه‌یی نوشته است که آقای عبدالله پس از شنیدن گزارش امنیتی خواستار توجه بیشتر نهادهای امنیتی در مورد تأمین امنیت مقام‌های بلندپایه‌ی دولتی شد.
ریاست اجراییه در مورد گزارش امنیتی ارائه‌شده در نشست امروز شورای وزیران توضیحی نداده است.
این خواست آقای عبدالله در حالی‌ست که مقام‌های بلندپایه‌ی دولتی از امکانات بالای امنیتی برخوردار اند و هرکدام از این مقام‌ها چندین گارد محافظتی و شماری از آن‌ها موترهای ضدگلوله در اختیار دارند.
همچنان بسیاری از مقام‌های بلندپایه‌ی برای تأمین امنیت جان‌شان در اطراف خانه‌های خود دیوارهای کانکرتی ایجاد کرده‌اند و شماری از آن‌ها حتا یک کوچه را بر روی رفت‌وآمد مردمان عادی بسته‌اند. با یک نگاه به کوچه‌های کابل متوجه می‌شویم که بسیاری از کوچه‌ها به‌خاطر این‌که خانه‌ی یکی از مقام‌ها در آن کوچه موقعیت دارد، با دیوارهای کانکرتی مسدود شده است و مردمان عادی از این کوچه رفت‌وآمد نمی‎توانند. حتا شماری از نمایندگان مجلس به‌خاطر تأمین امنیت‌شان یک کوچه را به‌صورت کامل بسته‌اند. بستن کوچه توسط این مقام‌ها مردم را با مشکل مواجه کرده و انتقادهای شهروندان را نیز به دنبال داشته است.
هنگامی که برخی از مقام‌های بنلدپایه‌ی دولتی در شهر رفت‌وآمد می‌کنند، برای تأمین امنیت آن‌ها خط‌وسیر امنیتی گرفته می‌شود و رفت‌وآمد بر روی مردم عام تا عبور این مقام‌ها بند می‌شود.
با این وضع انتقادهایی وجود دارد که مقام‌های بلندپایه‌ی دولتی صرف به فکر تأمین امنیت خودشان‌اند. هرباری که رویدادی امنیتی و یا حمله‌یی در کشور رخ می‌دهد که بیشتر این رویدادها از مردم عام قربانی می‌گیرند، انتقادهای شهروندان از مقام‌های دولتی نیز بالا می‌گیرد.