محمداسماعیل اکبر، در سال ۱۳۳۰ در قریه‌ی حیدرآباد، ولسوالی آقچه، ولایت جوزجان به دنیا آمد. اسماعیل اکبر عمر خود را در مبارزه برای عدالت اجتماعی و اصلاحات در افغانستان گذراند. او برای مبارزات سیاسی‌اش به زندان رفت و بیشتر عمر خود را در فعالیت سیاسی و رسانه‌ای سپری کرد. اسماعیل اکبر مدیریت رسانه‌های مختلفی را به عهده  داشت. او مدیر مسئول جریده‌ی صلح ، جریده‌ی وطن، جریده‌ی ندای اسلام، از مسئولین  جریده‌ی صدای امروز و مدیرمسئول هفته‌نامه‌ی طلوع افغانستان بود. او بیشتر از ده‌ها مقاله و رساله درمورد تاریخ، فرهنگ، اجتماع، سیاست و رسانه در افغانستان نوشت. کتاب‌های «فصل آخر»، «راه آینده» و زندگی‌نامه‌ی خودنوشت او «سرگذشت و چشم‌دیدها»، از جمله‌ی آثار اوست.

در سال ۱۳۸۸ خورشیدی، مطابق ۱۹۹۸ میلادی، با پیشرفت طالبان زمینه‌ی کار در افغانستان با اختناق قطعی روبرو شد. در این زمان او با خانواده‌اش به پاکستان نقل مکان کرد. در مهاجرت، با همکاری برخی از اهل قلم، نشریه‌ای فکری و اصلاحی به نام «صدای امروز» را  به راه انداخت.

در سال‌های مهاجرت و بعد از آن، اسماعیل اکبر ازطریق مصاحبه‌ها با رادیوهای بین‌المللی ازجمله بی‌بی‌سی، صدای آمریکا، رادیو آزادی و رادیوی بین‌المللی فرانسه، نقطه‌نظرهای خود را درباره‌ی برقراری صلح عادلانه با استفاده از تشکیل یک جبهه‌ی سوم یا خط سوم طرح و تبلیغ نمود، که اثرات قابل‌توجهی در میان اهل فکر و جوانان داشت. با تغییر وضع در افغانستان و سقوط طالبان، به دعوت کمیته‌ی دفاع از آزادی مطبوعات در افغانستان که در آن ژورنالیست‌های مطرح کشور  حضور داشتند، برای سیزده ماه مدیرمسئول جریده‌ای به نام «طلوع افغانستان» شد.

۱۹۹۰/ ۱۳۶۹؛ مدیرمسئول جریده‌ی صلح

۱۹۹۱/ ۱۳۷۱؛ مدیرمسئول جریده‌ی وطن

۱۹۹۴-۱۹۹۵؛  مدیرمسئول جریده‌ی ندای اسلام

۲۰۰۳/ ۱۳۸۲؛ مدیرمسئول طلوع افغانستان

زندگی‌نامه‌ی خودنوشت اسماعیل اکبر، که جریانات سیاسی و فرهنگی دوره‌ی مبارزاتش را مستند می‌کند، به‌زودی به دست نشر سپرده خواهد شد.

محمداسماعیل اکبر، به روز یکشنبه، تاریخ ۸  قوس ۱۳۹۴ خورشیدی، ساعت ۴ عصر، رخت از جهان بست. روحش شاد و یادش گرامی باد.