افغانستان خبر فوتبال ورزش

ستدیوم فوتبال۲۷۰ میلیون دالری در کابل اعمار می شود

اطلاعات روز: نهاد «بنیاد ستدیوم ورزشی» در تلاش است یک ستدیوم ورزشی به ارزش حدود ۲۷۰ میلیون دالر در حومه های شهر کابل بسازد.
به نقل از صدای آمریکا «ستدیوم ورزشی پیروزی»که قرار است در حومۀ شهر کابل اعمار شود، با معیار های بین المللی برابر بوده و در آن مرد ها و زن ها می توانند به تمرینات و رقابت های ملی و بین المللی بپردازند.
مژده جمال زاده، سخنگو و مسوول ارتباطات عامۀ «بنیاد ستدیوم ورزشی» گفته است که حمایت حکومت افغانستان را کسب کرده و در هفتۀ گذشته ایالات متحده آمریکا نیز ضمن به رسمیت شناسی آن، وعده همکاری داده است.
خانم جمال زاده گفته که تخمیناً این پروژۀ بزرگ ۲۷۰ میلیون دالر هزینه برخواهد داشت.
به گفتۀ سخنگوی این بنیاد، آنان در همکاری و حمایت ورزشکاران نخبه و چهره های معروف امریکایی مانند محمد علی کلی – اسطورۀ دنیای مشت زنی وزن سنگین جهان نخستین برنامۀ جمع آوری پول را در منزل آقای کلی راه اندازی خواهند کرد.
آقای کلی در ملاقات با عطا امین، مسوول این بنیاد و طراح پروژۀ ستدیوم پیروزی تعهد کرده تا مرکز محمد علی کلی را در محوطۀ مربوط ستدیوم پیروزی ایجاد کند.
به گفتۀ خانم جمال زاده، جمع آوری پول نه تنها در ایالات متحده بلکه در اروپا، کانادا و سایر نقاط جهان نیز صورت خواهد گرفت.
این ستدیوم تنها میدان فوتبال را در بر نداشته بلکه شامل پروژه های عمرانی مانند، شفاخانه، کودکستان و کلینک های صحی نیز خواهد بود.
افغانستان به دلیل نداشتن ستدیوم های معیاری و نبود امنیت از میزبانی بازی های مقدماتی تورنمنت های آسیایی بازماند. پیش بینی می شود با ساخت این ستدیوم افغانستان بتواند میزبان شماری از بازی های منطقه ی و آسیایی در حوزه رقابت ورزشی فوتبال شود.