فوتبال ورزش

بلاتر: شايد براي دادن ميزباني به قطر اشتباه کرديم

ریيس فدراسيون‌بين‌المللي فوتبال (فيفا) اعتراف کرد شايد دادن ميزباني جام جهاني ۲۰۲۲ به قطر اشتباه بوده است. انتخاب قطر به عنوان ميزبان جام‌جهاني ۲۰۲۲ باعث ايجاد اعتراض‌هاي زيادي نسبت به اين انتخاب شده است. سپ بلاتر، ریيس فدراسيون ‌بين‌المللي فوتبال (فيفا) درباره‌ی ميزباني جام جهاني ۲۰۲۲ گفت:‌ شايد براي دادن ميزباني جام جهاني به قطر اشتباه کرديم. اما شما بايد شرايط سياسي و جغرافيايي-سياسي را نيز در نظر بگيريد. جام جهاني بزرگ‌ترين رويداد فيفاست؛ اما اين جام تنها براي ۸۰۰ ميليون اروپایي نيست، بلکه به تمام مردم جهان تعلق دارد. فکر مي‌کنم حالا زماني است که اروپايي‌ها بدانند فوتبال فقط در اختيار آن‌ها نيست. بلاتر ادامه داد:‌ بايد کم کم قبول کنيم فوتبال ديگر يک رشته‌اي که متعلق به اروپايي‌ها و آمريکايي‌ها باشد نيست، بلکه به ورزشي تبديل شده که ميليارد‌ها مردم در سراسر جهان هر‌هفته‌ی آن را دنبال مي‌کنند.

ریيس فدراسيون بين‌المللي فوتبال در پايان گفت‌: اميدوارم کميته‌ی اجرايي فيفا تصميم من را براي برگزاري جام جهاني ۲۰۲۲ در زمستان را قبول کنند. گام بعدي نگاهي دقيق به تقويم جهاني است و ببينيم اين تغيير زمان جام جهاني ۲۰۲۲ چه تأثيراتي خواهد داشت.